Walk Bulgaria

ЧЛЕНСТВО

WALK BULGARIA СЪЩЕСТВУВА САМО НА БАЗАТА НА МИНИМАЛНИ ДАРИТЕЛСКИ ВНОСКИ

 

ГОСТИ:

 • Можете за участвувате в 2 събития: 2 похода, или 1 социална разходка и 1 поход, без да внасяте дарение за покриване на комуникационни и организационни разходи.

 • Гости могат да участват във всички маршрути, които НЕ СА маркирани като „САМО ЗА РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ” или като "БЛАГОТВОРИТЕЛНИ"

 
РЕДОВНИ УЧАСТНИЦИ - ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБА:
 • Минималното дарение е от 25 лева на шестмесечие или 50 лева на година

 • Необходимо е преди това да се запознаете с информацията на тази страница за Клуба и неговата история, както и да прочетете внимателно Програмата

 • Дарителските вноски не ви гарантират членство в Клуба за периода, за който те са предвидени. Запазваме си правото, ако е налице неподходящо поведение, което разваля позитивната динамика на Клуба да ви предложим да преустановите участието си. Макар, че в нашата история до сега да не сме имали подобен случай, ние по никакъв начин не гарантираме членство само поради получаването от вас на минималната благотворителна вноска

 • Дарителските вноски се внасят срещу квитанция при всеки от посочените в съответната програма лидери

 • Попълването на формуляр преди внасяне на сумата не Ви прави редовен участник!

 • Моля, изисквайте квитанция за внесената от вас сума от лицето, при което сте я внесли!

 • Добре е да изисквате своя членски номер с имейл на hodimise@gmail.com след като сте изплатили сумата

 
Членството Ви дава възможност За:
 • безплатно участие в походите и социалните разходки, освен ако те не са маркирани в ПРОГРАМАТА като "БЛАГОТВОРИТЕЛНИ" или пък с минимална регистрационна такса

 • информация за съответния маршрут от неговия лидер по време на похода

 • заучаване на нови маршрути и краища

 • редовна седмична тренировка

 • промяна на цялостния Ви начин на живот

 • комуникация с учредителите

 • ползуване на библиотека с карти

 • промяна на закостенели нездравословни нагласи

 • получаване на знания за природата и културата на България и Европа

 • членски номер

 • покани за събитията на клуба, които ще представят световно известни маршрути и водачи

 • покани за вечери и събития, организирани от клуба

 • европейски турове на абсолютно минимални, несъпоставими с предлаганите комерсиални цени

 • получаване на полезни знания, необременени от маркетингови стратегии и цели

 • запознанство и общуване с необикновени хора

 

Членството може да бъде прекратено незабавно  и  само с предупреждение по емейл, ако не са спазени условията за членство и участие в походите, а именно:

 • несъобразяване със съдържанието и условията  на обявения маршрут  и несъобразяване със съответния лидер;

 • липса на позитивно отношение към благотворителния труд на онези, които са ангажирани с проекта;

 • изразяване на небрежно, нехайно или враждебно отношение към идеята за благотворителност, залегнала в основите на програмата;

 • недобро преценяване на собствените си възможности и съзнателно или несъзнателно затрудняване на безпрепятственото изпълнение на съответния маршрут или пък цялостната  Програма;

 • несъобразяване с останалите участници в маршрут или поход и  създаване на враждебна атмосфера по време на изпълнение на маршрути и инициативи на Клуба;

 • поведение, водещо към съзнателно избягване да се изпълняват правилата или създаване на  негативна групова динамика, която пречи на участниците да изживеят позитивно маршрута и съприкосновението си с природата;

 • съзнателно използуване на комуникацията си в Клуба за други лични цели - комерсиални или некомерсиални;

 • съзнателно небрежно отношение към навременно изплащане на благотворителни вноски и участие в повече на брой походи без да се уведоми лидера за съответната неизплатена вноска;

 • несъзнателно или съзнателно затрудняване  на доброволците-лидери и членове на Уолк България  да изпълняват благородно и точно своите задължения и ангажименти към Уолк България;

 • некоректно и враждебно отношение към Проекта, лидерите на маршрути  и организаторите на програмата;

 • явяване повече от веднъж  с неподходяща екипировка;

 • липса на планинска застраховка.

 

Дарителски минимални вноски за Клуб "Уолк България" – сумите покриват само текущите шестмесечия (съответно от януари до юни, или от юли до декември), за което са направени. Използват се за организиране на програмата през посочения период от време, а не за минали или бъдещи периоди. Дарителските минимални вноски се определят след като се уточно бъдещата програма и се внасят през първите две седмици на м. януари и през последните две седмици на м. юни, при който и да е лидер на поход:

 • за едно лице - по 25 лв. за 6 месеца

 • при изплащане наведнъж на едногодишна вноска се внася сума от 45 вместо 50 лева

 • за семейство 2 души - 35 лв. за 6 месеца

 • при изплащане наведнъж на едногодишна фамилна вноска се внася сума от 60 лева вместо 70 лева

 • в попълвания формуляр ясно се посочва за кой период е дарителската вноска

Повече за набирането на дарителски вноски - Програмата на Уолк България се нуждае от средства за комуникации: телефонни и уеб услуги, дизайн на публичната програма, комуникации онлайн и на живо, организиране на сбирки и събития, координиране на Програмата и всеки отделен поход, комуникация с лидерите и с редовните членове, контрол и отчетност, връзки с обществеността и медиите и прочие.

Приветстваме участие с повече средства, които ще бъдат използвани за подобрение на програмата и работата на Клуба. Дарения за проекта Уолк България се приемат на банкова сметка  на Сдружение "Асоциация Уолк Европа" (в лева):

Сдружение "Асоциация Уолк Европа"
Банка: "Инвестбанк" АД
Клон: София Денкоглу
BIC код: IORTBGSF
IBAN: BG21IORT73711003086200
За "Уолк България"

Така направените дарения са целеви и не могат да бъдат използувани за обслужване на проекти извън ПРОГРАМАТА на Уолк България. Тези дарения и разходването им се отчитат на Събрание, на което се канят да присъсвуват както дарителите за съответната година, така и хора, които не участвуват в програмата. Последното събрание - отчет за благотворителни вноски и разходи  през 2008 и набрани средства и план за изразходване през 2009 година се състоя на 22 октомври 2009 г.

 

ЛИДЕРИ:

 • Призоваваме ВСИЧКИ редовни участници да станат поне по веднъж Лидери в нашата програма

 • Лидерите на повече от 4 похода годишно и повече от 2 похода на шестмесечие изплащат 25 лева за период от една година

 • Лидери на Уолк България могат да бъдат всички, които предложат маршрут и докажат, че спазват Етичните норми на проекта и  ПРАВИЛАТА на Уолк България за лидери

 • При положение, че имат намерение да водят маршрути с повече от 2 зведи, те ще трябва да преминат задължителен тренинг и да докажат възможностите си като ЛИДЕРИ

 • Независимо от способностите и личните  качества на кандидатите, организаторите на Програмата си запазват възможността да преценят или се откажат от предлаган маршрут и лидерство

 
ЕКИПЪТ на Walk Bulgaria направи 142 похода за по-малко от 3 години!
 • Програмите на Клуб "Уолк България" за 2007, 2008, 2009 и 2010 г. предлагат  походи, прожекции,  срещи, събрания, които целят да подпомогнат стремежа на участниците да придобият повече познания на живота сред природата и за опонзаят маршрути в  България и Европа.

 • Всички събития се организираха и организират на базата на доброволен благотворителен  труд!

 • Проектът Клуб "Уолк България"  е част от програмата на Сдружение  "Асоциация Уолк Европа".  

 • УТВЪРЖДАВАМЕ ходенето, походите, знанията за природата, благотворителността като алтернатива на уседналия, все по-комерсиален и усамотен начин на живот.

 • КОЛКО от нас действително познават съвременна България? Дали тя се променя с наше и без наше знание? Ограничена ли е в последните години СВОБОДАТА ни да ходим? Или тъкмо обратното - имаме повече пътеки и повече възможности?

 • ПОВЕЧЕ САМОЧУВСТВИЕ чрез усилен тренинг и нови познания!

 • ОБИКОЛЕТЕ С НАС И НАШИТЕ ЛИДЕРИ МЕСТАТА, КОИТО НИЕ ОБИЧАМЕ! Научете се от нас! Споделете Вашите знания с нас!

 • ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС ДА СПОДЕЛИТЕ С НАС ВАШИТЕ ЛЮБИМИ МАРШРУТИ, впечатления и опит със заобикалящия ви свят.

 
Започни да ходиш
 • Началото не е лесно. Но да походиш 4-6 часа всеки уикенд в приятна компания начело с обаятелен лидер, да срещнеш познати и непознати и да си побъбриш с тях сред природата за всичко и нищо, може да бъде добро начало за нов, здравословен, безплатен и независим от роднини и приятели социален живот.

Ела с нас!